10.06.2016

Dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře je blízko dostavbě!

Je evidentní, že dostavba dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře a Náchoda je klíčovou stavbou celého Královéhradeckého kraje. Situace na hlavním tahu na Polsko je velmi problematická. Úsek je proslulý častými nehodami, nesystémovými opravami komunikací, zácpami a dopravními omezeními.

Vzhledem k velkému zájmu, který toto téma na stránkách Argumentoru vyvolalo, vypravili jsme se přímo na trasu. Prvním naším krokem bylo umístění billboardu na výjezdu z Hradce Králové směr Jaroměř, na kterém upozorňujeme na problematický úsek. Argumentor dále oslovil nejen vládní a místní politiky, ale také občany. Celou reportáž a kompletní vyjádření oslovených můžete zhlédnout v reportáži níže.Dostavba D11? Dle ministerstva dopravy rok 2020

Dokončení klíčového úseku z Hradce Králové do Jaroměře očekává Ministerstvo dopravy ČR v roce 2020. V případě dalšího úseku z Jaroměře ke státní hranici se bude příští rok připravovat dokumentace pro územní řízení.

„Dostavba D11 je rozdělena na dva úseky. Dokončení úseku z Hradce Králové do Jaroměře je velmi blízko, je zde EIA a posudek vlivu na životní prostředí na druhou část trasy nebude třeba, protože zde byla udělena vládní výjimka. Aktuálně se dokončují poslední vyvlastňovací procesy a do roku 2020 by celá tato část mohla stát,“ říká Tomáš Neřold, mluvčí Ministerstva dopravy ČR. Právě dostavba dálnice D11 je zásadní pro zlepšení dopravní situace ve městech, jako je Jaroměř nebo Náchod.

„Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Má na starosti celou přípravu od projektu až po výběr zhotovitele, který právě na tuto stavbu probíhá,“ dodává Tomáš Neřold. Ředitelství silnic a dálnic ČR na námi zaslané dotazy nereagovalo.

Role Královéhradeckého kraje 

Na dokončení úseku participuje také Královéhradecký kraj. „Do přípravy dostavby dálnice D11 se kraj aktivně zapojuje. Podílel se na jednání o zajištění potřebných pozemků před Hradcem Králové. V případě dálnice D11 či silnice R35 jsme iniciovali také řadu jednání a to i s polskými partnery,“ uvádí Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje.

Podle Martina Červíčka, krajského lídra ODS by měl kraj více tlačit na Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Kraj musí být aktivní při jednáních nejen o dostavbě a modernizaci silnic I. třídy, ale musí se také angažovat v modernizaci silnic II. a III. třídy. Zde by měl více tlačit na ŘSD, aby byla zajištěna funkčnost a opravy na místech, která jsou nejvíce zatížena. Důležitá je také plynulost a bezpečnost silničního provozu. Proto musí kraj výrazně tlačit i na Policii ČR, aby se zhostila své odpovědnosti za bezpečnost na silnicích a v místech, kde dochází k největším problémům, aby byla nejenom co nejvíce vidět, ale aby kontrolami zajistila pořádek.“


Náchodem denně projede 30 tisíc vozů

Velmi komplikovaná je dopravní situace v Náchodě. Třetí největší město kraje usiluje o obchvat města, který má ulevit od tranzitní dopravy mezi Českou republikou a Polskem. Situaci v Náchodě popsal starosta města a poslanec za ČSSD Jan Birke: “V Náchodě je v intenzitách průjezdnost v obou směrech zhruba 30 tisíc vozů za 24 hodin. Dálnice D11 je proto klíčovou stavbou. Jsem také rád, že po 18 letech máme územní rozhodnutí na obchvat Náchoda. Dosud jsme ve spolupráci s přizvanými zahraničními odborníky připravili celou řadu dopravních řešení jako zkapacitnění a rozšíření kruhových objezdů a další kroky. Nyní nás čeká rekonstrukce hlavní tepny, která bude probíhat ve čtyřech etapách a do dvou let by měla být opravena.“

K dostavbě D11 se vyjádřil také místopředseda vlády a poslanec KDU-ČSL za Královéhradecký kraj Pavel Bělobrádek: „Jedním z problémů stavby je kromě posudku EIA také zdržování stavby kvůli předpokladu archeologických nalezišť na úseku Hradec Králové - Náchod. To znamená, že i toto bude muset být zajištěno a dá se předpokládat zdržení stavby. Nicméně po volbách do sněmovny jsme vytvořili skupinu poslanců z východních Čech právě k vyvinutí tlaku na to, aby D11, ale i R35 byly prioritami vlády, a jsem rád, že dostavba D11 je zařazena mezi stavby speciální novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.“Téma budeme i nadále sledovat a vy můžete stále vyjadřovat své názory na problematickou trasu na našem serveru. Argumentujte, sdílejte a posílejte svým známým a přátelům, protože čím více lidí se vyjádří, tím větší váhu bude váš názor mít.


Celý rozhovor s Janem Birkem můžete shlédnout na videu níže:

Související články
Vyber kraj
Celá ČR