28.06.2016

O návrhu Evropské komise o držení zbraní bude jasněji v červenci

Nová pravidla zpřísňující možnosti pořizování a držení zbraní navrhla Evropská komise loni v prosinci jako součást reakce na teroristické útoky. Navrhovaná směrnice se nelíbí majitelům zbraní, ale ani české vládě, která s návrhem z Bruselu nesouhlasí. Jaký bude další vývoj ohledně této směrnice? Téma na Argumentoru zaujalo velké množství lidí, a tak jsme se zeptali přímo Ministerstva vnitra ČR.

„Stále není známa finální podoba návrhu. Návrh revize směrnice o střelných zbraních byl sice 10. června projednán Radou Evropské unie, která k němu i přes nesouhlas České republiky a Polska přijala kladné stanovisko, nyní je ale návrh projednáván v Evropském parlamentu. Následně budou jednotlivé instituce EU vyjednávat kompromisy mezi svými požadavky na úpravu návrhu. Česká republika jako členský stát Evropské unie má povinnost implementovat do svého právního řádu přijaté směrnice. Další postup bude záležet na tom, jaké bude finální znění přijaté směrnice. Cílem Ministerstva vnitra ČR, který vyplývá mimo jiné i z usnesení obou komor Parlamentu ČR a usnesení vlády, je v maximální možné míře zabránit jakýmkoli iracionálním změnám právní úpravy v oblasti zbraní,“ uvedla Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva.

Na přísnější směrnici reagoval exkluzivně pro Argumentor.cz také český europoslanec (ČSSD) Pavel Poc: „Hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu je možné očekávat v druhé polovině tohoto roku nebo nejpozději na začátku roku 2017. Existuje také možnost zamítnutí celého návrhu, kterou bych uvítal. Jasněji bude po 14. červenci, kdy se bude o zprávě hlasovat v rámci výboru IMCO - Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.“

Celé vyjádření Pavla Poce můžete zhlédnout ve videu níže.

K tématu se Argumentor vrátí po zasedání Evropském parlamentu. Vyber kraj
Celá ČR