29.07.2016

Reportáž: Občané i radnice Prahy 8 se bouří proti výstavbě „ekocentra“ v Troji

Soukromý investor plánuje postavit ekologické centrum u botanické zahrady v Praze. Proti výstavbě se dlouhou dobu vymezuje iniciativa Proti plotu ve spolupráci s platformou Argumentor.cz. Občané ani zástupci Prahy 8 nesouhlasí s výstavbou ekocentra, kvůli kterému je nutné vykácet 2.300 metrů čtverečních lesního porostu, který je součástí Přírodního parku Draháň- Troja. V místě, kde je dnes les, by měla vyrůst devítipodlažní rozhledna s restaurací a parkovištěm pro 29 aut. Místní lidé nevěří záměrům investora a proti pochybnému záměru bojují.    Ničení přírody a kácení lesa

Stavba centra s rozhlednou je přitom nejen z pohledu ničení zeleně zbytečná. Jedna rozhledna se už totiž nachází v Botanické zahradě. Zároveň by došlo k omezení rozlehlé zelené plochy, kterou využívají nejen místní občané k relaxaci. Stavba má navíc podle plánu příliš vyčnívat nad stromy.

„Nesouhlasíme s výstavbou komerčního objektu namísto lesa. Jsme rádi, že díky 680 zaslaným nesouhlasným vyjádřením na MŽP za 2 dny a mnoha nesrovnalostem v projektu byla nařízena přezkoumání celého záměru dle EIA. Vždyť i dnes se na setkání ukázalo, že občané ani zástupci radnice o stavbu restaurace s rozhlednou a parkovištěm v této lokalitě nestojí, zvláště když veškeré vyjmenované aktivity máme již v okolí. Pražané se svými rodinami už nemají zájem o další restaurace. Chtějí se pouze v klidu projít se svými dětmi do lesa a relaxovat v přírodě “ říká Petr Kalla z iniciativy Proti plotu.

Investor nemluví pravdu

Soukromý investor, který má za sebou řadu developerských projektů, svůj záměr představil dne 16. července 2016 u Botanické zahrady a pokusil se ho obhájit. Proti výstavbě se na místě vyjádřili nejen zástupci Prahy 8, ale i stovka místních občanů, kteří proti ekocentru bojují také peticí. Ta má už více než 6 tisíc podpisů. Akce se konala za velké účasti médií.

„O projektu teprve jednáme. Pozemek nabízí určitý druh výstavby a my jako majitelé jej využijeme a nabídneme na zastavěné ploše 500m2 nové využití. Náš záměr přináší občanům Bohnic a jejich dětem sportovní vyžití v podobě restaurace, zázemí a horolezecké stěny, i když přiznáváme, že nebude zdarma“, uvedl Roman Oubrecht, zástupce investora. Na stavbu chce investor získat evropské peníze a od návštěvníků vybírat vstupné.

Během prezentace však investor uváděl řadu nepřesností a neříkal pravdu. A to i v případě výšky stromů. Zástupce investora Roman Oubrecht na místě potvrdil, že okolní stromy mají výšku cca 28 metrů a rozhledna vysoká 34 metrů bude vrcholky stromů přesahovat pouze o 5 metrů, tudíž panorama Prahy nebude narušeno. Na dotaz, co když stromy vyrostou a nebude z rozhledny nic vidět, přítomné ubezpečil, že 60 let starý les už neporoste. Jak doložilo aktuální měření, průměrná výška stromů je však 16 – 18 metrů maximálně.

Dobrá zpráva z MŽP

Místní obdrželi před dvěma týdny dobrou zprávu od Ministerstva životního prostředí ČR. Ministerstvo totiž po prostudování projektu a několika stovek obdržených nesouhlasných vyjádření občanů rozhodlo, že záměr „Naučné a poznávací aktivity – Troja“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí EIA. „Rozhodnutí ministerstva vnímáme jako dobrý krok vůči snaze občanů zabránit kácení a výstavbě namísto lesa. Investor musí nyní doložit další podklady a studie, na jejichž základě bude rozhodnuto o dalším postupu,“ dodává Blanka Jedličková z platformy Argumentor.cz.

Ke stavbě se už před časem nesouhlasně vyjádřila také rada městské části Praha 8. „Je zde spousta jiných míst, kde takový projekt může vyrůst. Za radnici a za sebe musím říct, že my nemůžeme projekt zakázat, ale děláme maximum pro to, aby vznikl někde jinde“, uvedl zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus (Strana zelených).

Vít Céza (ČSSD), zastupitel městské části a předseda Komise pro životní prostředí Prahy 8 na akci uvedl: „Postup investora je zcela v rozporu s koncepčním přístupem městské části, která vždy dělá jakési prefáze, tedy předjednávání projektů ještě před tím, než začnou být vůbec připravovány. Tento investor dnes ale pouze oznámil, v jaké fázi se projekt nachází. To je z hlediska jakéhokoliv rozhodování o budoucnosti projektu zcela nesměrodatné. Projekt navíc jednoznačně povede k fragmentaci a ničení zeleně, což je opět v rozporu s přístupem městské části Praha 8, která naopak zeleň ve všech projektech zachovává, pokud tedy není v havarijním stavu, nebo naopak zvyšuje její kvalitu.“

Argumentor a Proti plotu bude projekt dále sledovat. Další kroky a průběžné informace je možné sledovat na www. proti-plotu.cz nebo www. argumentor.cz.

Kateřina Knížková 
Kontakt pro média
Související články
Vyber kraj
Celá ČR