14.02.2017

Reportáž: Řidiči i odborníci jsou proti celoplošnému zákazu předjíždění kamionů

V červenci loňského roku přišel ministr vnitra Milan Chovanec s návrhem zakázu předjíždění kamionů na dálnici. Navrhoval jít stejnou cestou jako Slovenko, tedy absolutně zakázat předjíždění. Stejný názor se objevil také na webu Argumentor.cz. Hlasující po několika měsících rozhodli jasně – názor nepodpořili. Zákazat předjíždění podle nich nemá smysl. Argumentor připravil k tématu reportáž.

Názor “Zakažme kamionům předjíždění na dálnicích” vyvolal na platformě Argumentor značný ohlas. Z většiny argumentů vyplývá, že omezit předjíždění je lepší pouze na vybraných úsecích a důležitá je podle hlasujících reakce dopravní policie. „Jako všechny striktní zákazy by byl i plošný zákaz předjíždění podle mého nevhodný. Důležitější je požadovat po policii, aby včas a důkladně reagovala na situace, kdy účastník silničního provozu někoho ohrožuje nebo omezuje,“ uvádí Tomáš Resl, provozovatel kamionové přepravy Resl Transport. Reakce dalších řidičů kamionů naleznete v reportáži níže.Argumentor se obrátil s žádostí o odborné vyjádření také na doktora Vladimíra Faltuse z Dopravní fakulty ČVUT v Praze. Nyní přinášíme jeho kompletní odpovědi:

Argumentor: Je reálné, že by se v pravém pruhu vytvořila kolona kamionů, která by omezila příjezd/výjezd z dálnice apod.?
Vladimír Faltus: V případě hustého provozu na dálnici je vždy horší nájezd i sjezd z dálnice; tento stav nastává běžně v dopravních špičkách zejména na příjezdech do velkých měst (nebo výjezdech z nich) a není v zásadě závislý na tom, zda kamiony mohou či nemohou předjíždět; pokud se řidič dostatečně na sjezd připraví, nemá problém sjet z dálnice ani při hustém provozu.

Argumentor: Mnohokrát zmiňovaným návrhem je omezení předjíždění pouze na vybraných úsecích - jaké to jsou úseky, kolik by jich cca v ČR bylo a v jaké celkové délce ( je možné vyčíslit poměr mezi úseky s omezením a s volným předjížděním)? 

Vladimír Faltus: Ano, vhodným opatřením je omezit předjíždění kamionů pouze na vybraných úsecích komunikací, a dovolil bych si doplnit, pouze v časech, kdy dochází k hustému provozu. K tomuto účelu lze využít tzv. systém liniového řízení dopravy, který umožní např. zákaz jízdy kamionů v levém pruhu pomocí proměnné dopravní značky v případě, že v daném úseku a aktuálním čase je detekována vysoká hustota dopravy. Běžným principem řízení dopravy při vyšších hustotách je vedení kamionové dopravy pouze v pravém pruhu. K tomu je však třeba mít kritické úseky vybavené systémem liniového řízení (v ČR pouze jihozápadní část Pražského okruhu a přilehlý úsek dálnice D1 směrem do Prahy). U ostatních kritických úseků je doporučeno vybudování systému liniového řízení, anebo dočasně alespoň ověření pravidelně se opakujících stavů s vyšší hustotou provozu a zákazem předjíždění pomocí pevně instalovaných značek pro tyto úseky s dotatkovými tabulkami omezující platnost pro kritické časové období. Délku úseků s hustým provozem vyžadujícím omezení předjíždění kamionů nelze vyjádřit jedoznačně, ale určité závěry by se daly stanovit na základě analýzy dat z provozu za poslední léta, která jsou k dispozici v Národním dopravním informačním centru; v zásadě by se mělo jednat o všechny úseky dálnic na příjezdech do velkých (typu krajských) měst o délce cca 10-15 km před každým takovým městem.

Argumentor: Kolik by stálo vybudování třetího pruhu na inkriminovaných úsecích?

Vladimír Faltus: Vybudování třetího jízdního pruhu je z hlediska provozu a kapacity komunikace okamžité a výhodné řešení, ale z hlediska nákladů se může blížit velkému podílu nákladů na vybudování nového úseku dálnice. Rozšíření dálnice často znamená nutnost přebudování mostů, vyjednávání s pozemky atd. a je nákladnou operací, viz rekonstruce dálnice D1.

Argumentor: Analýza situace v okolních státech - vysvětlení, jaká pravidla platí tam a zda jsou aplikovatelná u nás, případně jaké jsou důvody, proč u nás aplikovatelná nejsou. 

Vladimír Faltus: Zde se lze nejsnáze odvolat na sousední Německo, které mnohem více využívá systémy liniového řízení dopravy tam, kde pravidelně houstne doprava (zejména v okolí velkých měst a městských aglomerací) a v ostatních oblastech vymezují úseky a časy se zákazem předjíždění pomocí pevného značení na základě dlouhodobého měření stavu dopravy.


Všechny získané informace nyní předkládáme ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a čekáme na jeho reakci, o které Tě budeme informovat!

Aktualizace 27.2.2017: Bohužel se nám i přes urgence ministr vnitra Milan Chovanec k tématu nevyjádřil. Budeme se i nadále snažit jeho vyjádření získat. Sleduj nás i nadále tady i na našem Facebooku
 

Související články
Vyber kraj
Celá ČR