14.02.2017

Tisková zpráva: Celoplošný zákaz předjíždění kamionů nic neřeší

Praha, 14. února 2017 – V červenci loňského roku přišel ministr vnitra Milan Chovanec s návrhem zakázu předjíždění kamionů na dálnici. Navrhoval jít stejnou cestou jako Slovenko, tedy absolutně zakázat předjíždění.

Stejný názor se objevil také na webu Argumentor.cz. Hlasující po několika měsících rozhodli jasně – názor nepodpořili. Zákazat předjíždění podle nich nemá smysl. Argumentor připravil k tématu reportáž.

Názor “Zakažme kamionům předjíždění na dálnicích” vyvolal na platformě Argumentor značný ohlas. Z většiny argumentů vyplývá, že omezit předjíždění je lepší pouze na vybraných úsecích a důležitá je podle hlasujících reakce dopravní policie. „Jako všechny striktní zákazy by byl i plošný zákaz předjíždění podle mého nevhodný. Důležitější je požadovat po policii, aby včas  a důkladně reagovala na situace, kdy účastník silničního provozu někoho ohrožuje nebo omezuje,“ uvádí Tomáš Resl, provozovatel kamionové přepravy Resl Transport. Reakce dalších řidičů kamionů naleznete ZDE.

Oslovený odborník na dopravu souhlasí s omezením předjíždění pouze na vybraných úsecích: “Vhodným opatřením lze omezit předjíždění kamionů pouze na vybraných úsecích komunikací, a to pouze v časech, kdy dochází k hustému provozu. K tomuto účelu lze využít tzv. systém liniového řízení dopravy, který umožní např. zákaz jízdy kamionů v levém pruhu pomocí proměnné dopravní značky v případě, že v daném úseku a aktuálním čase je detekována vysoká hustota dopravy. Délku úseků s hustým provozem vyžadujícím omezení předjíždění kamionů nelze vyjádřit jednoznačně, ale určité závěry by se daly stanovit na základě analýzy dat z provozu za poslední léta, která jsou k dispozici v Národním dopravním informačním centru. V zásadě by se mělo jednat o všechny úseky dálnic na příjezdech do velkých (typu krajských) měst o délce cca 10 - 15 km před každým takovým městem,” říká Vladimír Faltus z dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.


Příkladem je podle Vladimíra Faltuse sousední Německo, které mnohem více využívá systémy liniového řízení dopravy tam, kde pravidelně houstne doprava (zejména v okolí velkých měst a městských aglomerací) a v ostatních oblastech vymezují úseky a časy se zákazem předjíždění pomocí pevného značení na základě dlouhodobého měření stavu dopravy. Další odpovědi Vladimíra Faltuse naleznete ZDE

Zjištěné názory a informace jsme předložili ministrovi vnitra a nyní čekáme na jeho reakci, kterou přineseme,” uvádí Blanka Jedličková, jedna ze zakladatelek platformy Argumentor.

Argumentor

Veřejná online platforma, na které může veřejnost vyjadřovat svůj názor na dění kolem sebe. Lidé sami vkládají témata, která je zajímají nebo se jich dotýkají. Pokud jejich názor dosáhne určitý počet hlasů, čímž se potvrdí zájem o toto téma, Argumentor se do tématu zapojí a společně s hlasujícími navrhne další postup, jak o názoru informovat odpovědné osoby či orgány. Forma bude zvolena v souvislosti se zájmem o téma a převládajícím názorem. Jedním z hlavních zakladatelů portálu je Blanka Jedličková, nositelka ceny Magnesia Litera 2016 v kategorii DILIA Litera pro objev roku za svou knihu "Ženy na rozcestí".

Kateřina Knížková 
Kontakt pro média
Vyber kraj
Celá ČR