20.07.2016

Tisková zpráva: Občané i radnice Prahy 8 se bouří proti výstavbě „ekocentra“ v Troji

Praha, 16. července 2016 – Soukromý investor plánuje postavit ekologické centrum u botanické zahrady v Praze. Proti výstavbě se dlouhou dobu vymezuje iniciativa Proti plotu ve spolupráci s platformou Argumentor.cz. Občané ani zástupci Prahy 8 nesouhlasí s výstavbou ekocentra, kvůli kterému je nutné vykácet 2.300 metrů čtverečních lesního porostu, který je součástí Přírodního parku Draháň-Troja. V místě, kde je dnes les, by měla vyrůst devítipodlažní rozhledna s restaurací a parkovištěm pro 29 aut. Místní lidé nevěří záměrům investora a proti pochybnému záměru bojují.

Stavba centra s rozhlednou je přitom nejen z pohledu ničení zeleně zbytečná. Jedna rozhledna se už totiž nachází v Botanické zahradě. Zároveň by došlo k omezení rozlehlé zelené plochy, kterou využívají nejen místní občané k relaxaci. Stavba má navíc podle plánu příliš vyčnívat nad stromy.

„Nesouhlasíme s výstavbou komerčního objektu namísto lesa. Jsme rádi, že díky 680 zaslaným nesouhlasným vyjádřením na MŽP za 2 dny a mnoha nesrovnalostem v projektu byla nařízena přezkoumání celého záměru dle EIA. Vždyť i dnes se na setkání ukázalo, že občané ani zástupci radnice o stavbu restaurace s rozhlednou a parkovištěm v této lokalitě nestojí, zvláště když veškeré vyjmenované aktivity máme již v okolí. Pražané se svými rodinami už nemají zájem o další restaurace. Chtějí se pouze v klidu projít se svými dětmi do lesa a relaxovat v přírodě “ říká Petr Kalla z iniciativy Proti plotu.

Soukromý investor, který má za sebou řadu developerských projektů, svůj záměr dnes na parkovišti u Botanické zahrady představil a pokusil se ho obhájit. Proti výstavbě se na místě sešli zástupci Prahy 8 a občané, kteří proti ekocentru bojují peticí. Ta má už více než 6 tisíc podpisů.

„O projektu teprve jednáme. Pozemek nabízí určitý druh výstavby a my jako majitelé jej využijeme a nabídneme na zastavěné ploše 500m2 nové využití. Náš záměr přináší občanům Bohnic a jejich dětem sportovní vyžití v podobě restaurace, zázemí a horolezecké stěny, i když přiznáváme, že nebude zdarma“, uvedl Roman Oubrecht, zástupce investora. Na stavbu chce investor získat evropské peníze a od návštěvníků vybírat vstupné.

Místní obdrželi tento týden dobrou zprávu od Ministerstva životního prostředí ČR. Ministerstvo totiž po prostudování projektu a několika stovek obdržených nesouhlasných vyjádření občanů rozhodlo, že záměr „Naučné a poznávací aktivity – Troja“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí EIA. „Rozhodnutí ministerstva vnímáme jako dobrý krok vůči snaze občanů zabránit kácení a výstavbě namísto lesa. Investor musí nyní doložit další podklady a studie, na jejichž základě bude rozhodnuto o dalším postupu,“ dodává Blanka Jedličková z platformy Argumentor.cz.

Ke stavbě se už před časem nesouhlasně vyjádřila také rada městské části Praha 8. „Je zde spousta jiných míst, kde takový projekt může vyrůst. Za radnici a za sebe musím říct, že my nemůžeme projekt zakázat, ale děláme maximum pro to, aby vznikl někde jinde“, uvedl zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus (Strana zelených).

Vít Céza (ČSSD), zastupitel městské části a předseda Komise pro životní prostředí Prahy 8 na akci uvedl: „Postup investora je zcela v rozporu s koncepčním přístupem městské části, která vždy dělá jakési prefáze, tedy předjednávání projektů ještě před tím, než začnou být vůbec připravovány. Tento investor dnes ale pouze oznámil, v jaké fázi se projekt nachází. To je z hlediska jakéhokoliv rozhodování o budoucnosti projektu zcela nesměrodatné. Projekt navíc jednoznačně povede k fragmentaci a ničení zeleně, což je opět v rozporu s přístupem městské části Praha 8, která naopak zeleň ve všech projektech zachovává, pokud tedy není v havarijním stavu, nebo naopak zvyšuje její kvalitu.“

Proti plotu bude společně s Argumentorem projekt sledovat. Další kroky a průběžné informace je možné sledovat na www.proti-plotu.cz nebo www.argumentor.cz.

Argumentor

Veřejná online platforma, na které může veřejnost vyjadřovat svůj názor na dění kolem sebe. Lidé sami vkládají témata, která je zajímají nebo se jich dotýkají. Pokud jejich názor dosáhne určitý počet hlasů, čímž se potvrdí zájem o toto téma, Argumentor se do tématu zapojí a společně s hlasujícími navrhne další postup, jak o názoru informovat odpovědné osoby či orgány. Forma bude zvolena v souvislosti se zájmem o téma a převládajícím názorem. Jedním z hlavních zakladatelů portálu je Blanka Jedličková, nositelka ceny Magnesia Litera 2016 v kategorii DILIA Litera pro objev roku za svou knihu "Ženy na rozcestí".

Proti plotu

Iniciativa Proti-plotu.cz vznikla v roce 2011 jako reakce na uzavření a kácení borovicového lesoparku Botanickou zahradou, který sloužil do té doby desítky let jako klidová zóna pro neorganizované volnočasové aktivity občanů ze sídliště Bohnice. S ohledem na dosavadní historii, vytrvalost i relativní úspěchy ve velmi krátké době, se podařilo dohodnout na přijatelné kompenzaci v podobě instalace samoobslužných vstupů, sousedských permanentek a omezení kácení. Za 5 let existence si u občanů, politiků i ředitelů institucí vydobyla pevnou pozici partnera v otázce aktivní ochrany přírody v okolí Troje.

Kontakt pro média:

Lucie Vurbsová
lucie.vurbsova@4pr.cz
Tel.: 775 996 116
www.argumentor.cz

Petr Kalla, Proti plotu
proti.plotu@email.cz
Tel.: 724 985 121

Kateřina Knížková 
Kontakt pro média
Související články
Vyber kraj
Celá ČR