25.11.2016

Webinář očkování

Online přenos semináře "Povinné očkování dětí", který pořádá portál Argumentor.cz.

Seminář na téma očkování je za námi. Na poslední chvíli bylo mnoho změn, ale podařilo se nám ho i přes překážky uspořádat a padlo mnoho zajímavých informací. Záznam můžete shlédnout i zpětně. Odpovědi na otázky, které nebyly zodpovězeny v průběhu semináře najdete níže.. V tiskové zprávě si můžete přečíst také vyjádření Prof. MUDr. Jana Jandy, CSc., předsedy České pediatrické společnosti. 

Děkujeme za vaši podporu!

Online přenos probíhal v úterý 29.listopadu od 9:00 do 11:30 hod. Program semináře najdete zde.


Otázky a odpovědi, které jsme nestihli probrat na semináři

Otázka: Dobrý den, prosím o zamyšlení nad pojmem "kolektivní imunita". Často se to používá jako argument PRO očkování bez bližšího vysvětlení. (autor: Klára Zichr)

Odpověď Martiny Suchánkové (MS): Téma kolektivní imunity základním stavebním kamenem ( základní tezí) plošného očkování. Kolektivní imunita má svá úskalí, ať různě dlouho ochranu proti jednotlivým nemocem, různě účinné vakcíny, různě reagující jedince, omezenou dobu ochrany po očkování, dospělou neproočkovanou populaci resp. očkovanou před mnoha lety. Nelze tedy s kolektivní imunitou počítat jako s jasným pojmem s jasným výsledkem, který opravňuje nařizovat plošně očkování.

K tomuto bych doporučila např. článek http://www.vitalia.cz/clanky/18-kauza-ockovani-kolektivni-imunita/ .

Odpověď Václava Hrabáka: Dobrý den Kláro, kolektivní imunita je mnohem širší problém, nejde zredukovat tak obecně, jak to zastánci systému očkování dělají. Jak je to popisováno, že je potřeba 95% proočkovanosti k zachování kolektivní imunity je vpodstatě lživé. Pokud bychom měli o kolektivní imunitě mluvit, je potřeba řešit každou nemoc, proti které se očkuje, zvlášť. U některých nemocí je mluvit o kolektivní imunitě úplně nesmyslné (např. tetanus). U černého kašle kolektivní imunita v podstatě nefunguje, naopak očkovaní se mohou stát bezpříznakovými přenašeči, tedy kolektivní imunita nám de facto zvyšuje riziko nákazy kojenců - nejrizikovější skupiny. U příušnic nám kolektivní imunita v dětském věku posouvá nemoc do let dospívání a s tím vzrůstají rizika komplikací. Tedy téma kolektivní imunity by se mělo posuzovat velmi obezřetně pro každé očkování (resp. jeho složku) zvlášť a vést o tom skutečně odborné diskuse. Propagátoři očkování používají termín "kolektivní imunita" zcela zavádějícím způsobem, používají ho spíše k zastrašování a odborně to není zdůvodnitelné.


Otázka: Dobrý den, chci se zeptat jakým právem je v ČR vynucováno očkování našich dětí, a to navíc pod hrozbou sankcí v podobě peněžité pokuty nebo nepřijetí do mateřské školky. Totalita už skončila. Tímto jsou pošlapávána základní práva dětí, práva na zdraví (možné nežádoucí učinky) a práva na vzdělání. Stačí přejet hranice např. do Německa a tam je v očkování svoboda. Jsme snad jiní lidé??? (autor: Zuzana Valášková)

Odpověď MS: Jistě, v čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně se píše: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.“ Podle výkladu vypracovaného Řídícím výborem pro bioetiku (CDBI) Rady Evropy se výraz "zákrok" se zde chápe v nejširším smyslu a zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče.  Česká republika ratifikovala tuto Úmluvu v r. 2001. Každé omezení na právech jedince musí být přiměřené a odůvodněné. Ve strovnání se státy západní Evropy, kde je očkování pouze doporučené je optaření povinnosti očkování nepřiměřeným zásahem do práv pacientů.

Odpověď VH: Dobrý den Zuzano, souhlasím s Vámi. V porovnání se zeměmi západní Evropy je stav z hlediska svobody u nás alarmující. Částečné paralely jsou u našich východních postkomunistických sousedů, tedy je evidentní, že tomuto totalitnímu způsobu se daří v posttotalitních zemích, kde jsme na totalitní manýry zvyklí. Zastánci systému se ohánějí ochranou zdraví společnosti, ale v podstatě jakýkoliv dobrý úmysl jde "totalitně" zneužít - což víme již od VŘSR nebo nástupu moci NSDAP. Právě proto v Německu nic takového možné není, protože s ohledem na minulost jsou na podobné praktiky velmi citliví. Ve jménu ochrany zdraví totiž nejen povinně poškozujeme zdraví jednotlivců, ale podle některých výzkumů pravděpodobně ohrožujeme zdraví celé populace jako takové. Právě nesvoboda takováto rizika přináší a proto by se svoboda měla stát něčím, co je skutečně nadřazené jiným zájmům právě z důvodu ochrany společnosti jako celku.

 
Otázka: Přeji všem v diskuzi pěkný den. Dovoluji si položit otázku na podkladě následující úvahy. Docela mě zaráží, jak je možné bez patřičných testů vyhlásit, že injekce s obsahem hlinitých solí je bezpečná pro kojence, když jiná léčiva, potraviny nebo výrobky pro děti do 3 let musejí projít náročnými testy, aby byly schváleny i pro tuto věkovou skupinu. Zejména mě to zaráží v souvislosti s tím, že (pokud mám správné informace) u pacientů na dialýze se musí používaná voda (resp. tekutina) předem filtrovat od hliníku, aby i poměrně malá množství hliníku, běžně přítomná v pitné vodě (dle české normy max. 200 mikrogramů na litr, přičemž litr hexavakcíny, což činí 2000 dávek po půl mililitru, by obsahoval 820 x 2000 = 1.640.000 mikrogramů, tedy 1,64 gramu hliníku, a to je minimálně 8200x vyšší koncentrace než v pitné vodě) nezpůsobil u pacienta demenci (tedy poškození mozku) a také v souvislosti s tím, že se hliníkové nádobí a příbor přestaly vyrábět a prodávat - předpokládám, že stejně tak z bezpečnostních důvodů.
Jak to, že hliník v dialyzační tekutině i hliníkový příbor a nádobí nám prokazatelně škodí (a to opravdu závažným způsobem), ale o hlinitých solích ve vakcínách se bez odpovídajících testů prohlašuje, že jsou bezpečné, a to dokonce i pro obzvláště rizikovou skupinu - pro kojence? Nezlobte se, ale tohle mi hlava opravdu nebere - klinická zkušenost s hliníkem je přece u dialyzovaných pacientů nesporně špatná.
A v čem spočívá garance výrobce vakcíny? Čím konkrétně ručí výrobce za co konkrétně? (autor: Petr Koudelka)

Opdověď VH: Dobrý den Petře, máte pravdu. Obsah hliníku, respektive jeho solí, je pravděpodobně jedním z nejproblematičtějších obsahů vakcín. Jeho koncentrace není nijak zanedbatelná. Ostatně se tam přidává pravě proto, aby se posílila imunitní reakce, takže je tam v takovém množství, že na něj reaguje imunitní systém jako celek. Není to skutečně srovnatelné s tím, když někdo olízne víčko od jogurtu. Dostává se ještě navíc přímo do krevního oběhu, tedy obchází veškěré ochrané bariéry lidského těla. Nevím, jestli je skutečně reálné dělat testy na 9-ti týdenních novorozeňatech, které mohou mít navíc ještě různé zdravotní predispozice, a potom sledovat alespoň 10 let jejich mentální vývoj a porovnat to s kontrolní skupinou s placebem. Takovéto testy skutečně neexistují. Tedy je to vlastně experiment na dětech a máme pouze možnost pozorovat, co se pak děje v realitě. A z reálných reakcí víme, že je to skutečně nezanedbatelný problém. Vědecká argumentace, že je hliník ve vakcínách neškodný, skutečně nemůže obstát.

Otázka: Co je pravdy na tom, že nemocnost rapidně poklesla už před zavedením povinného očkování? (otázka vybraná z argumentů u názoru)

Odpověď VH: Na internetu můžete nalézt mnoho grafů, které hovoří zcela jasně. Úmrtnost na dané nemoci klesla na zanedbatelnou míru ještě před zavedením většiny očkování. Propagátoři očkování operují s tím, že kritici očkování zaměňují nemocnost a úmrtnost, ale tento rozdíl je důležité pochopit. Lidé se postupně - jako kolektiv - během opakování epidemií s touto epidemií seznamují a postupně se onemocnění stává méně nebezpečné (samozřejmě u každé nemoci je to jiné, ale vcelku to tak obvykle funguje). U mnoha nemocí se začalo očkovat v době, kdy nemoc byla běžně rozšířená, ale již nebyla nebezpečná. Tedy po očkování sice nemocnost skutečně mohla poklesnout, ale ze statistik vímě, že úmrtnost na danou nemoc se někde přechodně dokonce zvýšila a pak opět poklesla na klesající křivku stejně, jako kdyby očkování zavedeno nebylo vůbec. Tedy nemocnost po plošném očkování klesnout může. Ale úmrtnost u většiny očkování klesla ještě před zavedením očkování u většiny nemocí. Přitom jsme právě strašeni dobou, která předcházela přirozenému poklesu úmrtnosti. Pro porovnání, spála bylo před desítkami let onemocnění s vysokou mortalitou. Nyní - když se v nějaké škole spála objeví, nikdo se neděsí toho, že neexistuje očkování proti spále. Pokud by se proti spále v současnosti očkovalo, jistě bychom byli strašeni tím, že pokud bychom prolomili kolektivní imunitu, přišla by katastrofa (termín kolektivní imunita podrobněji v jednom z předchozích dotazů).


Otázka: Dobrý den, velmi nešťastné mi přijde vynucování očkování a rozhodování státu o zdraví našich dětí. O to nešťastnější mi přijde nedostatečná nabídka a možnost výběru vakcín v ČR a praktická závislost pouze na dodávaných vakcínách. Konkrétně mířím k hexa vakcíně, či nemožnosti sehnat jednotlivé vakcíny např. pouze pro dávivý kašel. Osobně já i můj partner máme trvalé autoimunutní následky po trojvakcíně záškrt, tetan, dávivý kašel. Pro nás dostatečný argument, proč se maximálně informovat o očkování a hledat nejlepší možné řešení pro naše děti. 
Jak vnímáte nabídku vakcín v ČR? Co by se pro zlepšení této situace dalo dělat? (autor: Meena Petránová)

Odpověď MS: Podle zákona o ochr. veř. zdraví si každý pacient může vybrat jakoukoliv vakcínu, která je registrovaná na našem trhu. Haxavakcína je státem hrazená, ale rozhodnou-li se rodiče vybrat si jinou vakcínu, mohou, ovšem musí si ji zaplatit. Neobsahuje-li všechny povinné nemoci není po tomto očkování dítě řádně očkováno, ale je dobré vědět, že lze si vybrat i jiné vakcíny, ač to přináší určitě překážky. U dětí s autoimunitní rodinou anamnézou je jistě opatrnost na místě, jestliže rodiče měli následky po očkování je opatrnost na místě dvakrát. Lze se radit s odborníky, lze hledat možná řešení a vždy je dobré vědět, že k čemu dá rodič souhlas, to se uskuteční a co odmítne to nebude a je to jeho právo. Variant je opravdu více od odkladu, rozkladu či částečnému očkování nebo i neočkování. Monovakcína proti černému kašli neexistuje nikde na světe.

Odpověď VH: Dobrý den Meeno, kombinování vakcín do vícevalentních je obecně velký problém. Například posun z trojvakcíny DTP na hexavalentní vakcínu a navíc její dřívější podávání doprovází nárůst četnosti nežádoucích účinků. Ve vašem konkrétním případě, pokud jste jak Vy tak Váš partner měli výrazné nežádoucí účinky na DTP vakcínu a oba trpíte autoimunitním onemocněním, pak je pravděpodobně jakékoliv očkování Vašich dětí velmi rizikové. Je pak otázka, zda-li částečná ochrana před černým kašlem, který je nejvíce rizikový pro kojence v prvních měsících života, ale i u relativně malých dětí onemocnění neprobíhá obvykle zvláště kriticky, vyváží riziko, které očkování může přinést. Bylo by vhodné podrobně Vaši situaci konzultovat. Na našem webu www.poockovani.cz můžete nalézt internetovou poradnu. Celá situace se může zlepšit jedině tím, že to budou lidé požadovat. Po zkušenostech s tím, jak to funguje, si bohužel nemyslím, že k tomu dojdou sami lékaři jen na základě vlastního pozorování a zkoumání. Bohužel lékařské vzdělání je velmi výrazně ovlivněno farmaceutickými firmami. Státní úřady, které o takovýchto věcech rozhodují, nejsou nezávislé a vliv zájmových skupin je více než patrný. Tedy je na lidech - pacientech, aby se domáhali odpovědí a změn.


Otázka: Dobrý den,máme měsíční miminko a řešíme očkování. Kdybychom si mohli vybrat, vůbec bychom naockovali protože syn kterému jsou 3 roky měl reakce dost ošklivé. Vrátil se ve vývojitak o půl roku a dodnes to dohání. V noci jsme několik měsíců zažívali encefalitidy pláč. Dle pediatry vše v normě. Na pokutu při odmítnutí nemáme a na soud už vubec ne ,tedy volíme možnost rozkladu očkování. Zrovna dnes toto budu řešit s pediatrem. Můj dotaz zní, máme ještě jiné možnosti?.... Musíme si v případě rozkladu Očkování vakcíny hradit? Například Hexacima, může tuto možnost můj pediatr zcela odmítnout? Moc děkuji za odpovědi, Jolana. (autor: Jolana Helix)

Odpověď MS: Můžete si vybrat, co chcete. Jestliže k tomu jsou závažné důvody, tak obzvláště je důležité vše dobře promyslet a nenechat se zastrašovat pokutou nebo soudem. Soud nikomu nehrozí, soudí se jen rodiče se státem a to ho žalují oni sami nikoliv stát je. Pokuty jsou možné, ale několik let se tato praxe neuplatňuje a pokuty se nedávají. Jestliže rodiče volí odklad z očkování kvůli zdravotním okolnostem a lékař to tak vykáže zdravotní pojišťovně, hradí toto pojišťovna. Rodiče i sami mohou požádat ZP o proplacení a zmínit zdravotní důvody, proč volí jiné vakcíny. Je-li dle pediatry vše v normě a dle rodičů nikoliv, je to rozpor a rodiče své dítě dobře zná a vědí jak se jeho zdravotní stav vyvíjel a jak na vakcínu reagoval.. někdy je nutné postavit se za své dítě a uvědomit si, že nastane-li další problém trpět za to bude opět dítě a tíha padá na rodiče., lékaři někdy chtějí očkovat horlivě, až si přestanou uvědomovat rizika s očkováním spojená. Rozhodně pro sourozence dětí s NÚ očkování je nutné hledat šetrnější přístup.

Odpověď VH: Dobrý den Jolano, pokud máte takto závažné zkušenosti se starším synem, očkování sourozence skutečně přináší zvýšené riziko. Regres ve vývoji a nebo zpomalení vývoje po očkování není zdaleka výjimečné. V současné době probíhá dokonce na celoevropské úrovni šetření nového bezpečnostního signálu poruchy psychomotorického vývoje včetně narušení vývoje řeči v možném vztahu k podání hexavakcíny (více se o tom můžete dočíst v našem článku ). Hexacimu je možné očkovat místo hexavakcíny, ale nemyslím si, že riziko tím snížíte nějak výrazně. Velmi bych zvažoval, zda-li Vaše menší dítě vůbec očkovat.

Nevím, co myslíte tím: "...Kdybychom si mohli vybrat, vůbec bychom naockovali...".Pokud máte den co den před očima Vaše dítě, o kterém oprávněně věříte, že bylo takto očkováním poškozeno, skutečně byste měla mít právo další Vaše díte neočkovat a nevystavovat ho tak riziku podobného poškození. Za odmítnutí očkování hrozí rodičům jednak pokuta, ale potom ještě vpodstatě výraznější nátlak – nepřijetí do školky. SIce by lékař mohl potvrdit trvalou kontraindikaci, ale to může jen přímo ze zdravotních důvodů, což v tomto případě není. V takovýchto případech bych doporučoval podat žádost o uznání výjimky svědomí, návod na to, aby dítě mohlo být přijato do školky naleznete na našem webu www.poockovani.cz v sekci Potřebuji poradit. Tato výjimky svědomí slouží právě v těch případech, kdy rodiče mají nějaký oprávněný důvod se obávat, že očkování jejich dítě může poškodit, přestože k tomu nejsou nějaké přímé lékařské důvody. Tím oprávněným důvodem může být právě například očkováním postižený sourozenec. Tato výjimka by se například neměla uplatňovat na základě toho, že si člověk nastuduje nějakou negativní literaturu, ale má s poškozením po očkování skutečně osobní zkušenost.


Otázka: Mnoho rodičů se bojí lékařům argumentovat (převládá názor, že lékař je Bůh) – mohou hledat někde oporu? (otázka vybraná z argumentů u názoru)

Odpověď MS: Lékaři jsou pro většinu lidí autoritou a tak argumentování, polemizování s autoritou je pro mnohé těžká. Tuto polemiku není nutné hrotit a je důležité si také uvědomit, že se rodičům nemůže ani podařit lékaře přesvědčit, jeho pozice i vzdělání směrem k očkování je jasné. Očkovat podle zákona má povinnost a očkování vnímá jako ve skrze pozitivní. Není tedy třeba ho přesvědčovat, ale jen ho seznámit s rozhodnutím rodičů. Co u lékaře dosáhnout lze je respekt ke klientovi, pacientovi, rodičům a k jeho rozhodnutí, měnit jeho názory na očkování nechtějte. Rodiče se mohou opřít jak o svá práva zákonných zástupců, tak o práva pacientů dávat informovaný a svobodný souhlas a především o své rodičovské kompetence. Rodiče jsou Ti co pro děti chtějí to nejlepší, dobře je znají, jsou s nimi 24hodin denně a vědí jak reagují, co jim děla a nedělá dobře a rutinní přístup u rodičů nehrozí.

Odpověď VH: Člověk má právo s lékařem komunikovat. A dobří lékaři jsou skutečně ochotní komunikovat. Propagátoři očkování se snaží posilovat v lékařích postoj, že jedině oni mají v otázkách očkování pravdu a v současné době je ještě navíc školí, jak přesvědčit nerozhodnuté rodiče očkovat své děti. Věřím, že se to v budoucnu změní, lidé se musí naučit s lékaři mluvit a současně i naučit lékaře mluvit s nimi. Naše Společnost se právě snaží být těmto lidem oporou a snažíme se jim poskytovat co nejvíce informací.


Otázka: Jaký je postup hlášení nežádoucích účinků – mnohdy pediatr mávne nad popsanou reakcí rukou a nikam ji nehlásí – co mohou rodiče dělat? Mohou někam hlásit sami? Typická reakce pediatra: „Tak to jste první, kdo má reakci.“ (otázka vybraná z argumentů u názoru)

Odpověď MS: Hlášení jsou samozřejmě důležitá a přispívají ke zvýšení bezpečnosti očkování. Lékař má hlášení NÚ ze zákona povinné. I pacienti mohou hlásit nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl Je důležité, aby každá nežádoucí reakce byla nahlášena i zapsána ve zdravotní dokumentaci. Objeví-li se NÚ, je nutné to lékaři co nejdříve nahlásit, ideálně si to zaznamenávat i sami, případně dítě nafotit, natočit. Chtít všechna pozorováné reakce zapsat do zdravotní dokumentace. Nechce-li je lékař napsat jako spojitost s očkování, lze je zapsat tak, že rodiče toto považují za NÚ po očkování a lékař tyto reakce jako NÚ po očkování nepovažuje, ale je zásadní, aby bylo vše zapsáno v dokumentaci.

Odpověď VH: Nežádoucí reakci může hlásit kdokoliv, lékař má dokonce povinnost hlásit podezření na nežádoucí účinek. Tedy nemusí být ani přesvědčen o tom, že to skutečně nežádoucí účinek po očkování je. Podezření může vyvolat i jen časová souslednost. A právě neobvyklé reakce by se měly hlásit, tedy ty, které lékaři obvykle po očkování neočekávají (zejména právě, když se s tím setkali poprvé). Je tedy vhodné lékaře k tomu vyzvat, protože je i důležité, pokud to bude zaneseno do zdravotní dokumentace. Pokud lékař podezření na nežádoucí účinek nenahlásí, mohl by být dokonce sankcionován. Můžete samozřejmě nahlásit i Vy, a to Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek). Nevadí, když jeden nežádoucí účinek je nahlášen vícekrát, SÚKL tato hlášení spáruje. Hlásit lze i zpětně.

V případě dalších otázek na téma očkování se můžete obracet přímo na Martinu Suchánkovou (martina.suchankova@rozalio.cz) nebo na Václava Hrabáka (vaclav.hrabak@poockovani.cz).

Související články
Vyber kraj
Celá ČR