Mám plné právo netolerovat kulturu strachu

Mám plné právo, v rámci zachování své integrity, zacházet s vlastními informačními médii nabádajícími mne přímo ke strachu tak, jak uznám za vhodné.

Konání z toho plynoucí je důsledkem autorova úmyslu dezintegrovat adresáta formou nežádoucího ideového útoku skrze média, tedy vlivem na adresáta formou strachu a nikoliv naopak. Jedná se o reciproční vztah, kdy dopad akce ve vztahu k nosiči informace je přímo úměrná odezvě, kterou vyvolal, a kdy je obranný mechanismus adresáta zcela oprávněn bránit se, a tím pádem i demonstrovat vztah k věci samé a pro něj adekvátním způsobem tak, aby nikoho jiného přímo nepoškodil.

Tím zůstává zachováno právo na svobodný projev autora i adresáta. Pochybný je pochopitelně úmysl autora, kdy každá takto vedená komunikace strachem poškozuje organizmus i společnost, a může být považována i za určitý druh vydírání a manipulativního nátlaku. To ale ponechávám v tuto chvíli stranou.

(a tedy: Pokud vás například jakákoliv vaše kniha přímo nabádá ke strachu, tak pokud uznáte za vhodné, bez obav ji třeba pomočte a spalte.)

ANO: 5
NE: 4
Cíl argumentora

Ve chvíli, kdy tvůj názor získá 500 hlasů, vložíme se do toho. Společně najdeme nejefektivnější postup a formu, co s tématem uděláme. Zvolíme si finální počet hlasů, které potřebujeme k tomu, abychom si na správných místech vynutili pozornost.

Jaké jsou možnosti? Co můžeme udělat?

  • Pošleme otevřený dopis
  • Připravíme petici
  • Půjdeme si pro odpověď k odpovědným
  • apod.
9 hlasů
Potřebných 500 hlasů
Zbývá 491 hlasů
Související články
Související názory
Vyber kraj
Celá ČR