Nechci výstavbu ekocentra namísto vzrostlého lesa v Troji

Pod účelově připraveným záměrem „Naučné a poznávací aktivity – Troja“ je ve skutečnosti ukryt projekt soukromého investora s plánem masivní výstavby neveřejného parkoviště pro 29 vozidel, 31m rozhledny a budovy klubovny s restaurací, kterému by mělo padnout 2.333m2 vzrostlého lesa mezi Botanickou zahradou a sídlištěm Bohnice. Přitom všechny plánované atrakce vč. rozhledny jsou již v okolí. Městský les slouží desítky let jako klidová a rekreační zóna pro neorganizované volnočasové aktivity pro 30.000 občanů sídliště a okolí. Protože projekt je velmi dobře připraven, přes nesouhlas občanů, MČ Praha 8, MČ Troja i Botanické zahrady, jej doposud úředníci nedokázali zastavit. Je tedy na nás občanech, abychom se postavili proti stále drzejším záborům přírody a zeleně kolem našich domovů po celé republice. Bojujme společně za zachování prostoru, kde bez placení vstupného si můžeme ráno zaběhat, projít se s pejskem, o víkendu projet na kole nebo s kočárkem. Nenechme se o tyto zelené oázy připravit! Usilujme o to, aby les zůstal zachován a nedošlo k rozparcelování dalších pozemků kolem BZ.

Petr Kalla, proti-plotu.cz

ANO: 62
NE: 2
Hlasování ukončeno
Cíl argumentora

Přestože názor nezískat potřebných 500 hlasů, rozhodli jsme se obyvatele Prahy 8 podpořit, protože bylo potřeba jednat rychle. Zúčastnili jsme se demonstrace, přinesli reportáž.. Společnými silami se nám podařilo dosáhnout kompromisního řešení. Více informací najdete v tiskové zprávě.

Ukončujeme hlasování
62 hlasů
Potřebných 500 hlasů
Neslněno o 438 hlasů
Vyber kraj
Celá ČR