Požaduji splnění základních kritérií při žádosti o poskytnutí azylu

Každý žadatel o umožnění pobytu v ČR, by měl být seznámen s našimi základními právními, společenskými, kulturními, i pracovními normami. Měl by být z jejich pochopení, a zejména možnosti jejich akceptace, vzhledem k odlišné kultuře z níž přichází, ještě před finálním rozhodnutím o poskytnutí azylu přezkoušen, a písemně zavázán k jejich dodržování. Včetně přijetí českého jazyka, jako jazyka úředního. Při opakovaném a závažném porušování obecně závazných norem, žadatelem, nebo členy jeho rodiny, by následoval proces, vedoucí ke zrušení již uděleného azylu, či zastavení azylového procesu, a deportace všech do místa původu. Případně do regiónu nejbližšího. Inspirací by nám mohlo být řízení o poskytnutí "zelené karty" v USA.

ANO: 96
NE: 2
Cíl argumentora

Ve chvíli, kdy tvůj názor získá 500 hlasů, vložíme se do toho. Společně najdeme nejefektivnější postup a formu, co s tématem uděláme. Zvolíme si finální počet hlasů, které potřebujeme k tomu, abychom si na správných místech vynutili pozornost.

Jaké jsou možnosti? Co můžeme udělat?

  • Pošleme otevřený dopis
  • Připravíme petici
  • Půjdeme si pro odpověď k odpovědným
  • apod.
98 hlasů
Potřebných 500 hlasů
Zbývá 402 hlasů
Související články
Související názory
Vyber kraj
Celá ČR